Hlavný kontakt

info@vtaciebudky.sk

Kontaktný formulár

Prevádzkovateľ

Gardn, s.r.o.
Hronské Kľačany 653
935 29 Hronské Kľačany
IČO: 52 075 567
DIČ: 212089573
IČ DPH: SK 2120895733

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 47138/N