Hlavný kontakt

info@vtaciebudky.sk

Kontaktný formulár

Prevádzkovateľ

CEVARO SLOVENSKO s.r.o.
Priehalina 560
962 05 Hriňová
IČO: 53903536
DIČ: 2121527045

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka číslo 41683/S